Topik

Berkat Bapa Bangsa

Berkat bapa bangsa diberikan kepada anggota layak Gereja dan berisi nasihat pribadi dari Allah. Sebuah berkat bapa bangsa dimaksudkan untuk menjadi peta jalan yang membantu membimbing seseorang melalui kehidupan. Tidak ada patokan usia untuk menerima berkat bapa bangsa, tetapi penerima harus cukup usia dan kedewasaan untuk memahami maknanya.

Berkat bapa bangsa diberikan oleh seorang bapa bangsa, seorang pria yang dipanggiloleh pemimpin Gereja untuk memberikan berkat itu. Bapa bangsa menumpangkan tangannya pada kepala penerima dan mengucapkan perkataan yang dia terima melalui wahyuilahi. Perkataan berkat ini ditranskripsi agar penerima dapat memiliki kopi tertulis untuk dipelajari selama hidupnya. Gereja juga menyimpan kopiberkat ini seandainya itu hilang.

Catatan Panduan Gaya:Ketika melaporkan tentang Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, mohon gunakan nama lengkap Gereja dalam rujukan pertama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan nama Gereja, pergi ke panduan gaya daring kami.Panduan Gaya.