Rilis Berita

Orang-Orang Suci Zaman Akhir Mengucapkan Selamat Ramadan kepada Teman-Teman Muslim

Orang beriman berbagi rasa hormat untuk puasa dan pemberian amal

Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir mengucapkan Selamat Ramadan kepada teman-teman Muslim kami di seluruh dunia. Dalam sebuah video baru, Penatua David  A. Bednar dari Kuorum Dua Belas Rasul, mengungkapkan rasa hormat yang Orang-Orang Suci Zaman Akhir miliki atas pengabdian para penganut agama Islam.

Muslim dan Orang-Orang Suci Zaman Akhir memiliki banyak kepercayaan yang sama, termasuk puasa dan pentingnya memberi amal. Kesamaan ini disorot dalam pamflet yang baru-baru ini diterbitkan berjudul, Muslim dan Orang-Orang Suci Zaman Akhir: Kepercayaan, Nilai-Nilai, dan Gaya Hidup.

Catatan Panduan Gaya:Ketika melaporkan tentang Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, mohon gunakan nama lengkap Gereja dalam rujukan pertama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan nama Gereja, pergi ke panduan gaya daring kami.Panduan Gaya.