Topik

Pemberkahan

Penganugerahan pengetahuan dan pemahaman asas-asas Injil diberikan dalam bait sucikepada para Orang Suci Zaman Akhir yang setia.

Catatan Panduan Gaya:Ketika melaporkan tentang Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, mohon gunakan nama lengkap Gereja dalam rujukan pertama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan nama Gereja, pergi ke panduan gaya daring kami.Panduan Gaya.