Topik

Bapa Bangsa

Kata bapa bangsadigunakan dalam dua cara dalam Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir:

  1. Jabatan tanggung jawab dalam Imamat Melkisedek. Pemanggilan bapa bangsa adalah untuk memberikan berkat bapa bangsaistimewa kepada anggota Gereja. Bapa bangsa biasanya melayani dalam jabatan ini selama sisa hidup mereka.
  2. Istilah lain untuk bapa. Adam adalah bapa pertama, dan dia bertanggung jawab untuk memberkati keturunannya dan membantu mereka hidup saleh.

Catatan Panduan Gaya:Ketika melaporkan tentang Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, mohon gunakan nama lengkap Gereja dalam rujukan pertama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan nama Gereja, pergi ke panduan gaya daring kami.Panduan Gaya.